Bugun...
2015 YILI HAC MÜRACAATLARI
Tarih: 04-09-2015 11:20:00 Güncelleme: 04-09-2015 11:23:00 + -


2015 yılında yeni hac müracaatı alınmayacaktır.

2015 YILI HAC MÜRACAATLARI

2015 YILI HAC MÜRACAATLARIYLA İLGİLİ OLARAK

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 04.02.2015 tarih ve 2015/02 sayılı kararı. Suudi Arabistan makamlarınca Kâbe ve çevresinde yapımı devam eden genişletme çalışmalarının henüz bitmediği, 2013 ve 2014 yıllarında uygulamaya konulan % 20 kontenjan indiriminin 2015 yılında da devam edeceğinden;

 1) 2015 yılında yeni hac müracaatı alınmayacaktır.

2) 2007 yılında kayıtlı olan ve 2014 yılına kadar da kesintisiz kayıt yenileten hacı adaylarına 2014 yılı kura sıra numarasına göre kesin kayıt hakkı verilecektir.

3) Ülkemize tanınan hac kontenjanından, görevliler ile 2007 yılından bekleyenler düşüldükten sonra, kalan kontenjanın: 2008-2014 yılları arasında kayıt yenileten hacı adaylarının müracaat ettikleri hac konaklama türleri ile kayıt yıllarına göre uygulanacak katsayı oranında kura çekilerek dağıtılacaktır.

4) Önceki yıllarda olduğu gibi hacca gitmek üzere sırada bekleyen hacı adaylarının kayıtlarının 2015 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığınca yenilenecektir.

5) 2014 yılında hacca gitmeye hak kazandığı halde mazeretsiz olarak hacca gitmeyenlerin ön kayıt yaptırdığı yıllara göre kat sayı verilerek çekilecek kuraya dahil edileceklerdir.

6) Hacı adaylarının kayıt ili değişiklikleri ile konaklama türü tercihi ve adres güncellemelerine fırsat tanımak için 16-20 Şubat 2015 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

7) 2007 yılında kayıt yaptırıp, müteakip yıllarda da yanına mahrem ve yakınını almak sureti ile birliktelik yaparak kayıt yeniletenlerin 16-20 Şubat 2015 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek bağlantılarından ayrılanlara 2015 yılında kesin kayıt hakkı verilecek, müracaat etmeyenler ise bu haklarından vazgeçmiş sayılacak ve birliktelikleri muhafaza edilerek 2015 yılı hac kur’asına tabi tutulacaklardır.

 

2015 yılı hac kayıtları ve kontenjan dağılımı;

1) 2015 yılı hac kurası 12/03/2015 Perşembe günü saat 11:00’da bilgisayar ortamında çekilecektir.

2) Kur’a sonuçları aynı gün Başkanlığımızın http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulanabilecektir.

3) Kur’a; hacı adaylarının müracaat ettikleri ilde, tercih ettikleri “Normal, Müstakil ve Otel” hac konaklama türlerinde, güncelleşen listeler üzerinden sıraya konulması şeklinde çekilecek, kur’a çekiminde asıl ve yedek tasnifi yapılmayacaktır.

4) Hacı adaylarının kesin kayıt yaptıracakları organizasyonu serbestçe tercih etmelerine imkan sağlamak amacıyla, kur’a çekiminde Diyanet ve Acenta ayırımına gidilmeyecektir. Hac Kesin Kayıtlarına İlişkin Hususlar;

1- Hac kesin kayıtları 16-27 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarından Başkanlığımız organizasyonunu tercih edenler, kesin kayıtlarını il müftülüklerden yaptırabileceklerdir.

3- Kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarının, kayıt aralıklarıyla tercih ettikleri hac konaklama türüne göre kayıt aralıkları internet ortamında yayımlanacaktır.

4- Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarına “Diyanet İşleri Başkanlığına veya Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi” verilecektir. Söz konusu belge, bizzat hac yolcusuna veya birinci derecedeki yakınına verilecektir. Diyanet ve Acentaya “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi olmayan hiçbir hacı adayının kaydı yapılmayacaktır.

5- Belge dağıtımı; Hac Konaklama Türleri dikkate alınarak Diyanet İşleri Başkanlığına tanınan %60, acentalara tanınan %40 hac kontenjan oranları korunmak suretiyle; öncelikle 2007 yılından kalan ve kurasız olarak hacca gitmeye hak kazananların 2014 yılı kura sıra numarasına göre, geri kalanların ise 2015 yılı kura sıra numarası gözetilerek günlük olarak İl müftülüklerince belirlenecek bir takvim çerçevesinde yapılacak olup, belge dağıtım takvimi il müftülüklerince ilan edilecektir.

6- Kuraya birlikte katılıp sırası gelenlerin isimlerinin “Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi ”ne birlikte yazılacaktır.

7- Kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple kaydını yaptırmayanların yerine kayıt yapılabilmesi için, kaydını yaptırmayan kişiden veya birinci derecede yakınlarından öncelikle dilekçe alınacak, bunun mümkün olmaması halinde, sistemde kayıtlı telefonla irtibata geçilecek, yine ulaşılamaması halinde ise bu durum üçlü bir tutanakla tespit edilecektir. Süresi geçtikten sonra müracaat edenlere ise her hangi bir kayıt hakkı verilmeyecektir.

8- 2007 yılından itibaren düzenli olarak kayıt yaptıran, ancak 2014 yılında kontenjan yetersizliğinden dolayı hacca gidemeyenler ile çekilecek kurada kesin kayıt hakkı elde ettikten sonra vefat edenlerin yerine, varislerinin noterden vekâletname verecekleri bir kişinin, daha önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın kayıtları yapılacak ve bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecektir.

9- Kesin kayıt hakkı elde edenlerden her hangi bir mazeret sebebiyle kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır.

10- Kesin kaydını yaptırıp vize işlemleri tamamlandıktan sonra heyet raporuyla ibraz edilecek sağlık problemleri ile birinci derece yakınlarından birisinin vefatından dolayı hacca gidemeyenlere, başvurmaları halinde tercih ettiği hac konaklama türüne ait ücreti yatırmaları kaydıyla kesin kayıt hakkı verilecektir.

11- Kesin kayıt hakkı kazananlardan, 2015 yılı kayıt yeniletme tarihinden sonra dünyaya gelen çocuklarını beraberlerinde hacca götürmek isteyenlere, hacı sayılarının Suudi Arabistan Hac Bakanlığına bildirildiği tarihe kadar talep etmeleri halinde bu çocuklara kesin kayıt hakkı verilecektir.

12- Kesin kayıt hakkı elde edenlerden; sağlık durumu ve yaşlılık sebebiyle hacca gidemeyeceği heyet raporu ile tespit edilen hacı adaylarının yerine, noterde vekâletname verecekleri bir kişiye daha önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın kesin kayıt hakkı verilecek, bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecek, vekâlet verenin ise hac arşiv kaydı tutulacaktır.

13- İki yıl üst üste kesin kayıt hakkı elde ettiği halde, mazeretsiz olarak hacca gitmekten vazgeçenler kuraya; ilk kez ön kayıt yaptıran hacı adaylarına uygulanan kat sayı verilerek dahil edileceklerdir.

 2014 Yılı Hac Konaklama Türleri ile Bina Ve Otellere İlişkin Kriterler: Hacca gidecek vatandaşlarımıza farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ve Harem’e olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

1-    Normal Hac Konaklama Türü: Bu türde genel olarak; ü Mekke-Medine’de oda içinde veya gerekli mahremiyet tedbirleri alınmak kaydı ile odaya ait banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı ve en çok 5 kişinin birlikte kalacağı odalarda konaklama yaptırılacaktır. ü Mekke’de Hareme en fazla 7 km., Medine’de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, uçak programına uygun olarak konaklama yaptırılacaktır. 3 ü Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari 4 m²ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır. ü Süresi, uçak programına göre takriben 25- 40 gün arasında olacaktır. ü Diyanet İşleri Başkanlığı ile acentalarca Medine’de kalma süresi 4 ila 8 gün arasında planlanacaktır.

2-    2- Müstakil Hac Konaklama Türü: Bu türde genel olarak; ü Mekke’de Hareme en fazla 6 km., Medine’de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan, standart otel hizmeti verilmeyen binalarda konaklama yaptırılacaktır. ü İçinde tuvalet, banyo ve buzdolabı bulunan, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. ü Müstakil konaklama türü için belirlenen fiziki özellikleri taşımayan binaların, bu türler için kullanılmasına izin verilmeyecektir. ü Süresi, uçak programına göre takriben 15 - 30 gün arasında olacaktır. ü Medine kalma süresinin en az 4, en çok 6 gün olarak planlanacaktır.

3-     3- Otel Konaklama Türü: Bu türde genel olarak; ü Mekke ve Medine standartlarına göre lüks oteller ile yıldızlı statüde olup, günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. otel hizmeti veren otellerde 2 veya talep olması halinde 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. ü

Otel-2 konaklama türünde 2 öğün açık büfe, otel-1 konaklama türünde 3 öğün açık büfe yemek hizmeti verilecektir. ü Kiralanan otellerde sunulacak hizmet kalitesi ve otellerin hareme olan takribi uzaklıklarına göre 2 ayrı kategoride organizasyon düzenlenebilecektir.

Otel -1 konaklama türünde; Mekke’de Hareme en fazla 700 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziyede bulunan yıldızlı lüks otellerde konaklama yaptırılacak ve süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır. Ø

Otel -2 konaklama türünde; Mekke’de Hareme en fazla 1000 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziyede yer alan yıldızlı statüde hizmet veren otellerde konaklama yaptırılacak ve süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır.

Otel konaklama türleri için yapılacak ilanlarda ve hazırlanacak broşürlerde otelin ismi, mesafesi, ücreti ve kaç öğün yemek verileceği hususları belirtilecektir.

4-     Hac Takvimi İle İlgili Hususlar:

1- Hac mevsimi 16 Ağustos – 21 Ekim 2015 (Hicri 01 Zilkade 1436 - 08 Muharrem 1437) tarihleri arası olarak tespit edilmiştir.

2- Hac çıkışları 21 Ağustos - 18 Eylül 2015 (Hicri 06 Zilkade - 4 Zilhicce 1436), dönüşler ise 28 Eylül – 22 Ekim 2015 (Hicri 14 Zilhicce 1436- 9 Muharrem 1437) tarihleri arasında yapılacaktır. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bu haber 4740 defa okunmuştur.

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Dökümanlar HABERLERİ

ARAMA
HABER ARŞİVİ
FOTO GALERİ
 • Tarihi Mekke-Medine
  Tarihi Mekke-Medine
 • Umre Galeri
  Umre Galeri
 1. Tarihi Mekke-Medine
 2. Umre Galeri
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Haccın Ruhu, Prof.Dr. H.Kamil YILMAZ "Adım Adım Hac"
  Haccın Ruhu, Prof.Dr. H.Kamil YILMAZ
 • Yol Ahlakı ve Hacda İnsani İlişkiler, Dr. Ekrem KELEŞ
  Yol Ahlakı ve Hacda İnsani İlişkiler, Dr. Ekrem KELEŞ
 • Hayat Hac ve Umre Turizmi
  Hayat Hac ve Umre Turizmi
 • Hac ve Umre'de Eşitlik
  Hac ve Umre'de Eşitlik
 • İnanç Turizmi - Hac Özgürleşmeli 1
  İnanç Turizmi - Hac Özgürleşmeli 1
 • İnanç Turizmi -Hac Özgürleşmeli 2
  İnanç Turizmi -Hac Özgürleşmeli 2
 1. Haccın Ruhu, Prof.Dr. H.Kamil YILMAZ "Adım Adım Hac"
 2. Yol Ahlakı ve Hacda İnsani İlişkiler, Dr. Ekrem KELEŞ
 3. Hayat Hac ve Umre Turizmi
 4. Hac ve Umre'de Eşitlik
 5. İnanç Turizmi - Hac Özgürleşmeli 1
 6. İnanç Turizmi -Hac Özgürleşmeli 2
VİDEO GALERİ

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer

NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU