Bugun...
2014 Yılı Hac Müracaatı Hakkında
Tarih: 02-08-2014 16:39:00 Güncelleme: 31-12-1969 19:00:00 + -2014 Yılı Hac Müracaatı Hakkında

T.C.

BAŞBAKANLIK

Diyanet İşleri Başkanlığı

1

2014 YILI HAC MÜRACAATLARIYLA İLGİLİ OLARAK

İlgi : Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 05/02/2014 tarihli ve 2014/02 sayılı kararı.

Suudi Arabistan makamlarınca Kâbe ve çevresinde yapımı devam eden genişletme çalışmalarının henüz

bitmediği, 2013 yılında uygulamaya konulan %20 kontenjan indiriminin 2014 yılında da devam

edeceğinden;

1) 2014 yılında yeni müracaat alınmayacaktır.

2) 2007-2013 yılları arasında hac müracaatında bulunan ve 2013 yılı hac kur’asına katılmasına rağmen

hacca gidemeyen tüm hacı adaylarının kayıtları 2014 yılı için Başkanlığımızca yenilenecektir.

3) 2007 yılından itibaren kesintisiz olarak kayıt yaptırıp kur’aya gireceklerden; hac konaklama türü

tercihi ve adres değişikliklerine fırsat tanımak için 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında il ve ilçe

müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırabileceklerdir.

4) 2007 yılında kayıt yaptırıp, müteakip yıllarda da yanına mahrem ve yakınını almak sureti ile

birliktelik yaparak kayıt yeniletenlerden bağlantılarından ayrılmak isteyenler, 2014 yılı hac kurasına

katılmak üzere 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek kayıt

işlemlerini yaptıracaklardır. Müracaat etmeyenler ise bu haklarından vazgeçmiş sayılacak ve

birliktelikleri muhafaza edilerek 2014 yılı hac kur’asına alınmayacaklardır.

5) 2013 yılından hakları 2014 yılına devredilen hacı adaylarından;

a) Diyanet İşleri Başkanlığına kayıtlı iken gönüllü veya kura sonucu haklarını 2014 yılına

devredenler, kesin kayıt süresi içerisinde kayıtlı olduğu il müftülüğüne müracaat ederek “2014 Yılı Haccı

İçin Diyanete Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini alarak Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonuna,

b) Acentaya kayıtlı kayıtlı iken gönüllü veya kura sonucu haklarını 2014 yılına devredenler ise

kesin kayıt süresi içerisinde kayıtlı olduğu il müftülüğüne müracaat ederek “2014 Yılı Haccı İçin

Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini alarak Başkanlıkla sözleşme imzalayan her hangi yetkili

bir acentaya,

2013 yılında kayıtlı oldukları hac konaklama türlerine göre kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

c) Ayrıca, 2013 yılında kayıtlı bulunduğu hac konaklama türünden bir üst hac konaklama türüne

geçmek isteyenlere müsaade edilecek ve geçmek istedikleri hac konaklama türünün 2014 yılı fiyatları

uygulanacaktır.

Hac Kuraları

1) 2014 yılı hac kur’ası; 20 Mart 2014 Perşembe günü, Diyanet İşleri Başkanlığı konferans

salonunda, bilgisayar ortamında, basın ve kamuoyuna açık bir şekilde sadece 2007 yılında kayıtlı

olup, 2013 yılına kadar kesintisiz kayıt yeniletenler arasından çekilecektir.

2) 2013 yılından haklarını gönüllü veya kur’a sonucu 2014 yılına devreden hacı adayları kuraya tabi

tutulmayacaklardır.

3) Kur’a; hacı adaylarının müracaat ettikleri ilde, tercih ettikleri “Normal, Müstakil ve Otel” hac

konaklama türlerinde, güncelleşen listeler üzerinden sıraya konulması şeklinde çekilecek, kur’a

çekiminde asıl ve yedek tasnifi yapılmayacaktır.

4) İşlemler tamamlandıktan sonra kur’a sonuçları Başkanlığımızın http://hac.diyanet.gov.tr internet

adresinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulanabilecektir.T.C.

BAŞBAKANLIK

Diyanet İşleri Başkanlığı

2

Hac Kesin Kayıtlarına İlişkin Hususlar;

1) Hac kesin kayıtları 24 Mart - 04 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

2) Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarından Başkanlığımız organizasyonunu tercih edenler, kesin

kayıtlarını il müftülüklerden yaptırabileceklerdir.

3) Kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarının, kayıt aralıklarıyla tercih ettikleri hac konaklama türüne göre

kayıt aralıkları internet ortamında yayımlanacaktır.

4) Kesin kayıtların her bir ilde hac konaklama türlerine göre 2013 yılından 2014 yılına ertelenen

kontenjan hariç, Diyanet %60, acentalar %40 oranı korunacaktır.

5) 2014 yılı haccı için çekilecek kur’ada kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, kesin kayıt süresi

içerisinde kayıtlı bulunduğu ilin İl Müftülüğüne başvuracaklar, bunlardan Diyanet’e kayıt yaptırmak

isteyenlere “2014 Yılı Haccı İçin Diyanete Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi verilecek, Başkanlıkla

sözleşme imzalayan acenta organizasyonlarına kayıt yaptırmak isteyenlere ise “2014 Yılı Haccı İçin

Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi verilecektir.

6) Hacı adayları kesin kayıt sıralarını müftülüklerden ve Başkanlığın http://hac.diyanet.gov.tr internet

adresinden takip edebileceklerdir.

7) Kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple kaydını yaptırmayanlardan süresi geçtikten sonra

müracaat edenlere her hangi bir kayıt hakkı verilmeyecektir.

8) Kesin kayıt hakkı elde edenlerden her hangi bir mazeret sebebiyle kayıt yaptırmayarak, bu haklarını

gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır.

9) 2007 yılından itibaren kesintisiz olarak kayıt yenileten hacı adaylarından, 2014 yılında çekilecek kur’a

sonrası kesin kayıt hakkı elde edemeyenler ise 2015 yılında kur’asız olarak hacca götürüleceklerdir.

2014 Yılı Hac Konaklama Türleri ile Bina Ve Otellere İlişkin Kriterler:

Hacca gidecek vatandaşlarımıza farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki

bina ve otellerin fiziki yapıları ve Harem’e olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri

aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

a) Normal Hac Konaklama Türü:

Bu türde genel olarak;

 Mekke ve Medine’de oda içinde veya gerekli mahremiyet tedbirleri alınmak kaydı ile odaya ait

banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan,

fiziki yapısı iyi, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhanesi ve irşat salonu

bulunan, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı ve en

fazla 5 kişinin birlikte kalacağı odalara sahip binalarda konaklama yaptırılacaktır.

 Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre

mesafede yer alan binalarda, uçak programına uygun olarak konaklama yaptırılacaktır.

 Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari 4 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama

yaptırılacaktır.

 Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 25 - 40 gün arasında belirlenecektir.

 Medine’de kalma süresi en az 4, en çok 8 gün olarak belirlenecektir.

b) Müstakil Hac Konaklama Türü:T.C.

BAŞBAKANLIK

Diyanet İşleri Başkanlığı

3

Bu türde genel olarak;

 Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre

mesafede yer alan, standart otel hizmeti verilmeyen binalar kiralanacaktır.

 İçinde tuvalet, banyo ve buzdolabı bulunan, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

 Mekke’de müstakil konaklama türündeki hacılar ile normal konaklama türündeki hacılar aynı

binada iskan ettirilmeyecektir.

 Medine’de ise Merkeziyedeki yeni binaların genelde müstakil konaklama tür standardında inşa

edilmesi sebebiyle, uçak programlarının zorunlu kılması halinde, müstakil konaklama tür ve

normal konaklama tür kriterlerine uymak kaydıyla bu binalarda aynı anda her iki türdeki hacı

adayları da iskan ettirilebilecektir.

 Müstakil konaklama türü için belirlenen fiziki özellikleri taşımayan binaların, bu türler için

kullanılmasına izin verilmeyecektir.

 Bu konaklama türü, binaların hareme takribi uzaklıklarına ve verilecek hizmet durumlarına göre 2

ayrı kategoride düzenlenebilecektir.

 Medine’de kalma süresi en az 4, en çok 8 gün olarak belirlenecektir.

1- Müstakil - 1;

 Hareme olan mesafesi; 0 - 4000 metre arasında olacaktır.

2- Müstakil - 2;

 Hareme olan mesafesi; 4001 - 7000 metre arasında olacaktır.

 Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 15 - 30 gün arasında belirlenecektir.

c) Otel Hac Konaklama Türü:

Bu türde genel olarak;

 Mekke ve Medine standartlarına göre lüks oteller ile yıldızlı statüde olup, günlük oda temizliği,

çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren oteller kiralanacaktır.

 Bu otellerde 2 veya talep olması halinde 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

 Anlaşmaya göre 2 veya 3 öğün açık büfe yemek verilecektir.

 Kiralanan otellerde sunulacak hizmet kalitesi ve otellerin hareme olan takribi uzaklıklarına göre 2

ayrı kategoride organizasyon düzenlenebilecektir.

1- Otel - 1;

 Medine’de Merkeziyede, Mekke’de ise Hareme en fazla 700 metre mesafede, bulunan lüks

otellerden birinde konaklama yaptırılacaktır.

 Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün arasında belirlenecektir.

2- Otel - 2;

 Mekke’de Hareme en fazla 1000 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziyede yer alan, yıldızlı

statüde hizmet veren otellerde konaklama yaptırılacaktır.

 Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün arasında belirlenecektir.
Bu haber 1270 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Hac HABERLERİ

ARAMA
HABER ARŞİVİ
FOTO GALERİ
 • Tarihi Mekke-Medine
  Tarihi Mekke-Medine
 • Umre Galeri
  Umre Galeri
 1. Tarihi Mekke-Medine
 2. Umre Galeri
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Haccın Ruhu, Prof.Dr. H.Kamil YILMAZ "Adım Adım Hac"
  Haccın Ruhu, Prof.Dr. H.Kamil YILMAZ
 • Yol Ahlakı ve Hacda İnsani İlişkiler, Dr. Ekrem KELEŞ
  Yol Ahlakı ve Hacda İnsani İlişkiler, Dr. Ekrem KELEŞ
 • Hayat Hac ve Umre Turizmi
  Hayat Hac ve Umre Turizmi
 • Hac ve Umre'de Eşitlik
  Hac ve Umre'de Eşitlik
 • İnanç Turizmi - Hac Özgürleşmeli 1
  İnanç Turizmi - Hac Özgürleşmeli 1
 • İnanç Turizmi -Hac Özgürleşmeli 2
  İnanç Turizmi -Hac Özgürleşmeli 2
 1. Haccın Ruhu, Prof.Dr. H.Kamil YILMAZ "Adım Adım Hac"
 2. Yol Ahlakı ve Hacda İnsani İlişkiler, Dr. Ekrem KELEŞ
 3. Hayat Hac ve Umre Turizmi
 4. Hac ve Umre'de Eşitlik
 5. İnanç Turizmi - Hac Özgürleşmeli 1
 6. İnanç Turizmi -Hac Özgürleşmeli 2
VİDEO GALERİ

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer

NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU