Bugun...

Ahmet Ziya İbrahimoğlu
Hac Kriterleri Adil Olmalı.
Tarih: 15-08-2013 18:16:00 Güncelleme: 05-08-2014 17:02:00


Acentalar arasında yapılmakta olan, Hac kriterlerine alternatif oluşturma, geliştirme ve istikrarlı,

verimli bir organizasyon yapabilme zemini sağlama çalışmalarına muttali oldum.

Geçen yıllarda uygulanan kriterler arasında:

1) Beş yıllık A gurubu seyahat acentası olmak,

2) Son beş yıl içerisinde bir yıl Hac veya iki yıl Umre organizasyonu yapmış olmak,

3) Yapmış olduğu Hac ve Umre organizasyonlarında men cezası almamış olmak, kriterleri bulunmaktaydı.

Suudi Arabistan resmi makamlarının iki yıldan beri uygulayacağını bildirip acentalara tebliğ ettiği ve 2009 yılı için fiilen uygulanacağını duyurduğu

IATA üyesi olma şartı da mevcut kriterlere eklenmesi muhtemel olduğu dikkate alındığında yeni bir kriter eklemesi yapılmasına ihtiyaç olmadığı görülecektir.

Mevcut kriterler içerisinde zikredilen, son beş yıl içerisinde bir yıl >hac veya iki yıl umre organizasyonu yapmış olma şartı, daha adil hale getirilip

“son beş yıl içerisinde bir yıl Hac veya Umre organizasyonu yapmış olmak” şekline dönüştürülmelidir. Çünkü bir yıl umre yapan seyahat acentası,

yıl içinde defalarca Umre organizasyonu yaptığı halde, yılda bir defa yapılabilen Hac organizasyonuna eşit sayılmaması adil değildir.

Bu kriterler dışında “Acentaların yıllık bilançolarında belli bir meblağı dikkate alarak kategoriler ihdas etme” arayışı gereksiz,

subjektif, suni’liklere açık ve Rekabet Kurulu kararında ifade edildiği gibi işin niteliği ile ilgili olmayan bir kriter olacağından yeni tartışma,

haksızlık ve ihtilaflara yol açabileceğini düşünüyoruz.

Mali müşavirlerle yaptığımız istişare toplantısında bilançonun suni ve yüksek gösterilmesi çok basit olduğu gibi suni oynamalara da açık bir alan olduğu bildirilmiştir.

İşimizin kalite, verim ve kazancının yükseltilmesi, sağlıklı, adil ve eşit muameleye dayalı bir güven ortamı oluşturarak sağlanacak işbirliği ve dayanışma ile mümkün

olabileceği, bunun dışındaki belli acentalara menfaat sağlayabilecek özel arayışların,sektörü rencide edip küçük düşürebileceği, inandırıcılığımızı azaltabileceği dikkate alınmalıdır.

Hac ve Umre organizasyonlarını yeniden dizayn etme çalışmaları,hacı adayları menfaatini düşünme odaklı olması halinde itibar görür siyasi otorite desteği sağlar ve başarıya ulaşabilir.

Uzun vadede hukuki bir çalışma başlatılması ve konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınması şu safhada gerekli

olduğu kanaatine herkes katıldığı halde, fiiliyata geçilmesi nedense tahakkuk edemiyor. İç hukuk defalarca ve değişik davalarla

zorlanmış ve görülmüştür ki, konuyu AIHM’ne taşımaktan başka yolla netice almak mümkün görünmüyor.

Diğer açıdan, siyasi otoriteye konuyu aktarıp ikna edebilecek bir heyet oluşturulmasının vakti gelmiştir. Bilhassa Başbakan’la

görüşmenin netice almakta çok yararlı olacağını düşünüyor, her türlü katkıya hazır olduğumuzu duyuruyoruz.

Saygıyla arzolunur. 11.04.2009Bu yazı 6678 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI